Çin Burçları

Burçların Yılları

1948  1960  1972  1984  1996  2008  2020 ----Fare
1949  1961  1973  1985  1997  2009  2021 ----Boğa
1950  1962  1974  1986  1998  2010  2022 ----Kaplan
1951  1963  1975  1987  1999  2011  2023----Tavşan
1952  1964  1976  1988  2000  2012  2024 ----Dragon
1953  1965  1977  1989  2001  2013  2025 ----Yılan
1954  1966  1978  1990  2002  2014  2026 ----At
1955  1967  1979  1991  2003  2015  2027 ----Oğlak
1956  1968  1980  1992  2004  2016  2028 ----Maymun
1957  1969  1981  1993  2005  2017  2029 ----Horoz
1958  1970  1982  1994  2006  2018  2030 ----Köpek
1959  1971  1983  1995  2007  2019  2031 ----Domuz

Fare / Shu

31 Ocak 1990–18 Şubat 1901(metal)
18 Şubat 1912- 5 Şubat 1913(su)
5 Şubat 1924–23 Ocak 1925(odun)
24 Ocak 1936–10 Şubat 1937(ateş)
10 Şubat 1948–28 Ocak 1949(toprak)
28 Ocak 1960–14 Şubat 1961(metal)
15 Şubat 1972–2 Şubat 1973(su)
2 Şubat 1984–19 Şubat 1985(odun)
19 Şubat 1996–6 Şubat 1997(ateş)

Bu burçtan olan ünlüler:
Plato, Haydn, Mozart, Tchaikovsky

Bu tarihlerde doğan insanları tanımlayan söz “ cazibe” dir. Oldukça uyumlu, yaratıcı, kıvrak zekâlı, sosyal ve zeki. Dışa dönük karakteri aslında içindeki şeytani ve oportünist yanı gizler.. Onu bir yerde sakin sakin otururken göremezsiniz, Ayrıca çok da konuşkan olurlar.

Fare kıvrak zekâsıyla başkalarının çok uzun zamanda yapacağını çok kısa zamanda başarabilir. Mükemmelcidirler ve onlarla çalışmak oldukça zor olabilir.
Para konusunu çok sorun yapmazlar; eğer para durumları iyiyse bol bol harcarlar ama para sorunu yaşıyorlarsa kendilerini ona göre ayarlamayı da bilirler.
Çok sosyal olmalarına rağmen içlerine kapanıktırlar, dertlerini kendilerine saklar, tek başına çözmeyi tercih ederler.
Matematik, müzik, planlama, yönetim ve sanata özel ilgi ve yetenekleri vardır.

Boğa ( Öküz) / Niu

Boğa (Öküz)
19 Şubat 1901–7 Şubat 1902(metal)
6 Şubat 1913- 25 Ocak 1914(su)
24 Ocak 1925–12 Şubat 1926(odun)
11 Şubat 1937–30 Ocak 1938(ateş)
29 Ocak 1949–16 Şubat 1950(toprak)
15 Şubat 1961–4 Şubat 1962(metal)
3 Şubat 1973–22 Ocak 1974(su)
20 Şubat 1985–8 Şubat 1986(odun)
7 Şubat 1997–27 Ocak 1998(ateş)

Bu burcun ünlüleri:
Bach, Handel, Van Gogh, Dvorak, Walt Disney, Charles Chaplin

Bu burcun insanları çok güvenilir ve dürüsttürler. Öküz burçları çok iyi yöneticidirler, ama heyecanlı olmamaları sebebiyle nadiren yüksek makamlara gelirler.
Öküzlerin başarısının sırrı çalışkanlıkları ve sabırlarıdır. Bir işle kimsenin yapamayacağı kadar sıkı ve uzun süre uğraşabilirler; kendilerine inançları tamdır.
Romantik olmamalarına karşın, çok sevgi dolu ve şefkatlidirler; fakat bir nebze olsun o sevginin karşılığını bulma konusunda çok şanssızdırlar. Çevresindeki insanlar onu çok iyi anlayamazlar ve çoğunlukla yanlış anlarlar. Ama öküzler çok anlayışlı ve sabırlıdırlar. Onlar seçebileceğiniz en iyi arkadaşlardır.
İş dünyasında mantıkları ve planlı olmaları sonucu oldukça başarılıdırlar. El işleri ve sanata eğilimlidirler.
Öküz’ün Çin sembolizminde çok önemli bir yeri vardır; çalışkanlığı, azmi, dayanıklılığı ve erdemi temsil eder.

Kaplan / Hu

8 Şubat 1902–28 Ocak 1903(su)
26 Ocak 1914–13 Şubat 1915(odun)
13 Şubat 1926–1 Şubat 1927(ateş)
31 Ocak 1938–18 Şubat 1939(toprak)
17 Şubat 1950–5 Şubat 1951(metal)
5 Şubat 1962–24 Ocak 1963(su)
23 Ocak 1974–10 Şubat 1975(odun)
9 Şubat 1986–28 Ocak 1987(ateş)
28 Ocak 1998–15 Şubat 1999(toprak)

Bu burcun ünlüleri:
Marilyn Monroe, Queen Elizabeth II, Sun Yet San, Karl Marx, Beethoven

Kaplanlar satış, insan kaynakları ve askeri kariyerlerde çok başarılıdırlar. Yarışmayı severler ama yoları üzerinde düşman oluşturmamaya dikkat ederler. Başkalarından çok kolay etkilenmezler, otoriter ve iyi modellerdir. Kendilerine oldukça güvenli ve sağlam bir yapıdadırlar.
Çinliler Kaplan’ı cinsiyet olarak erkek olarak nitelendirmişler ve kaplan burcundaki kadınlara güvenmezler.
Kaplanlar acıya dayanıklı olurlar; güçlü karakterleri vardır. Cesaretleri ve kendilerini yaptığına adamalarıyla çevresindeki kişilerden saygı görürler.
Kaplanlar duygusaldırlar; içlerinde büyük sevgi taşırlar. Ancak savaşçı yanları nedeniyle savaşır gibi yaşarlar aşkı.
Kaplan çoğu kültürde olduğu gibi Çin kültüründe de hayvanların kralıdır.

Tavşan / Tu

29 Ocak 1903–15 Şubat 1904(su)
14 Şubat 1915–2 Şubat 1916(odun)
2 Şubat 1927–22 Ocak 1928(ateş)
19 Şubat 1939–7 Şubat 1940(toprak)
7 Şubat 1951–26 Ocak 1952(metal)
25 Ocak 1963- 12 Şubat 1964(su)
11 Şubat 1975- 30 Ocak 1976(odun)
29 Ocak 1987- 16 Şubat 1988(ateş)
16 Şubat 1999–4 Şubat 2000(toprak)

Bu burcun ünlüleri:
Michelangelo - Napoleon - Albert Einstein - Walt Whitman - Marie Curie

Arkadaşlarıyla ve bir toplum içinde oldukları sürece tavşanlar çok mutludurlar. Uysal ve yabancılara kapalıdırlar. Tartışmaktan hoşlanmazlar; sakin, barışçıl bir yaşam tarzları vardır. Tavşan çok dikkatlidir ve bir şeye karar vermeden önce enikonu düşünür.
Hoş sohbettirler, okumayı ve entelektüel konular üzerine fikir yürütmeyi severler. İçtendirler. İyileştirici yanları vardır; aktar ya da doktor olurlar. Sezgileri çok kuvvetlidir; insan doğasını iyi bilirler, yalan söylendiğini hemen anlarlar. Tavşanın yaşadıkları mekân çok rahat olmalıdır, dekorasyonuna çok önem verirler. Bir tavşanın evinde çok değerli ve güzel eşyalar bulmanız mümkündür.
Çin kültüründe tavşan hakkında birçok efsane vardır. Bunlardan bir tanesine göre tavşan üçayaklı kurbağa ile ayda yaşarmış. Bir diğerine göre tavşan ölümsüzlük iksirine sahiptir.

Dragon (Ejder) / Long

16 Şubat 1904- 3 Şubat 1905(odun)
3 Şubat 1916–22 Ocak 1917(ateş)
23 Ocak 1928- 9 Şubat 1929(toprak)
8 Şubat 1940–26 Ocak 1941(metal)
27 Ocak 1952–13 Şubat 1953(su)
13 Şubat 1964–1 Şubat 1965(odun)
31 Ocak 1976–17 Şubat 1977(ateş)
17 Şubat 1988–5 Şubat 1989(toprak)
Bu burcun ünlüleri:
Sigmund Freud - Martin Luther King - Shirley Temple -
Grace Kelly - Christopher Reeves - Florence Nightingale
Dragon Çin burçları içinde en egzotik olanı ve en göze çarpanıdır. Dragonlar doğuştan liderdirler. İdealistlik, mükemmeliyetçilik, agresiflik ve karalılık burcun genel özellikleridir.
Modayı takip ederler. Tasarımcı yanları vardır; geniş hayal güçleri vardır, farklı fikirler üretirler. Ama bazen o kadar hayalperest olurlar ki nereye gittiği belli olmayan fikirlerle
çevresindekileri deliye çevirirler.
Bahtları açıktır, hayat onlara güzel yanını sunar. Oyunculukları iyidir, başrollere kolayca sahip olurlar.
Kolay kazanç sağlayabilme yeteneklerine karşın çok savurgandırlar. Ayrıca çok sabırsızdırlar.
Dragon kadınları çok popülerdirler ve çok hayranları vardır. Çevresindeki erkeklerin ilgisini çok çekerler ve aşkta hayal kırıklığı yaşamazlar.

Yılan / She

4 Şubat 1905- 24 Ocak 1906(odun)
23 Ocak 1917–10 Şubat 1918(ateş)
10 Şubat 1929–29 0cak1930(toprak)
27 Ocak 1941–14 Şubat 1942(metal)
14 Şubat 1953- 2 Şubat 1954(su)
2 Şubat 1965- 20 0cak 1966(odun)
18 Şubat 1977- 6 Şubat 1978(ateş)
6 Şubat 1989–26 Ocak 1990(toprak)

Bu burcun ünlüleri:
Mendelssohn - Jacqueline Onassis - Picasso - Audrey Hepburn

Yılan yılında doğan insanlar başarıya giden yollu kendi başlarına oluştururlar. Dragonun tersine, daha oturaklı bir karaktere sahiptirler. Kendine merak çekmeye meraklı değildir, çok dakiktir. Çok çabuk ve sıkı karar alırlar.
Zeki ve dikkatli yılan insanı, genellikle bilim adamı, filozof, dedektif ya da profesör olur. Analitik zekâya sahiptirler, yine de sezgileri çok kuvvetlidir.
Zarafete ve pahalılığa düşkündürler. Şıktırlar, onları paspal görmek güçtür. Para konusunda, yakın çevresi tarafından eli sıkı olarak nitelendirilirler.
Yılan ve onun tamamlayıcısı dragon, Çin mitolojisinde Gizem Evi’ni oluştururlar. Dragon büyücüyü, yılan ise gizemi temsil eder. Yılan suikast, skandal ve yolsuzlukla yakından ilişkilidir. Uzun yılan Çince entrika, hile anlamına gelir. Çin inanışına göre eve giren yılanı öldürmek uğursuzluktur.

At / Ma

25 Ocak 1906- 12 Şubat 1907(ateş)
11 Şubat 1918–31 Ocak 1919(toprak)
30 Ocak 1930-16şubat 1931(metal)
15 Şubat 1942- 4 Şubat 1943(su)
3 Şubat 1954–23 Ocak 1955(odun)
21 Ocak 1966–8 Şubat 1967(ateş)
7 Şubat 1978–27 Ocak 1979(toprak)
27 Ocak 1990–14 Şubat 1991(metal)

Bu burcun ünlüleri:
Thomas Edison - Leonard Bernstein - Barbara Streisand -
Clint Eastwood - Ingmar Bergman

Atların kişiliği çok değişkendir. Asya’da at yılında doğanların tiran, devrimci ya da hırsız olacağına inanılır. Diğer bir taraftan, işlerinde yükselebilme kapasiteleri çok yüksektir. Etrafındakiler ona büyük saygı duyarlar ama nadiren onarlı gerçekten anlarlar.
Para işlerinde oldukça beceriklidirler; ama yaptıkları işten çabuk bıkarlar. Çinliler atların doğuştan yarışçı ve gezgin olduklarına inanırlar ve bu yüzden erken yaşta evlerini terk ederek yaşamlarını kendileri oluştururlar. Sabırsızlardır, yüksek bir egoya sahip ve kıvrak zekâlıdırlar. Bir yere çok uzun süre bağlı kalamazlar.
Grup içinde çok rahattırlar ve iletişim sorunu çekmezler. Aşk, sevgi onlar için çok önemlidir, her şeyi bırakıp romantizmin peşinden gidebilirler.
Eski insanlar ata “erkek” cinsiyetinin özellikleri yüklemişlerdir. At burcu zamanı Yaz Gündönümü’ne denk gelir ve bu da onlara ayrı bir güç kazandırır.

Koyun ( Keçi,Oğlak) / Yang

13 Şubat 1907- 1 Şubat 1908(ateş)
1 Şubat 1919- 19 Şubat 1920(toprak)
17 Şubat 1931- 5 Şubat 1932(metal)
5 Şubat 1943–24 Ocak 1944(su)
24 Ocak 1955- 11 Şubat 1956(odun)
9 Şubat 1967- 29 Ocak 1968(ateş)
28 Ocak 1979- 15 Şubat 1980(toprak)
15 Şubat 1991- 3 Şubat 1992(metal)
Bu burcun ünlüleri:
Rudolph Valentino - Boris Becker - King George VI - Veronica Lake

Koyunlar Çinli astrologlar tarafından “Yin” e en çok sahip olan ve “kadın “ cinsiyetinin en yoğun olduğu burç olarak değerlendirilir. Oldukça seçkin, çekici, artistiktirler ve doğal olana düşkündürler. Zanaatkâr yönleri daha güçlüdür. Muhafazakârlardır, yaratıcı yönlerini bastırırlar.
Koyunlar, kendilerini güvende hissetmek, sevilmek, ihtiyaç olunduğunu hissetmek isterler. Çekingendirler; tek başına hareket etmektense çoğunluğa uymayı tercih ederler. Başkaları tarafında güdülmekten hoşnut olmazlar ama yine de onları takip ederler. Bu özellik onarlı sürekli yardım istemeye ama geldiğinde de geri çevirmeye iter!
Astrolojiye, falcılığa, gizemli olaylara ilgileri vardır. Karasızlıklarından dolayı, iş hayatında başarısızlık yaşayabilirler.
Oldukça duygusal ve romantiklerdir. Çok iyi eş olurlar.

Maymun / Hou

2 Şubat 1908- 21 Şubat 1909(toprak)
20 Şubat 1920- 7 Şubat 1921(metal)
6 Şubat 1932- 25 Ocak 1933(su)
25 Ocak 1944- 12 Şubat 1945(odun)
12 Şubat 1956- 30 Ocak 1957(ateş)
30 Ocak 1968- 16 Şubat 1969(toprak)
16 Şubat 1980- 4 Şubat 1981(metal)
4 Şubat 1922- 22 Ocak 1993(su)

Bu burcun ünlüleri:
Julius Caesar - Leonardo daVinci - Captain Cook-
Elizabeth Taylor - Edgar Faure
Kelime oyunlarında çok iyidirler. En sıkıcı konuyu bile ilgi çekici hale getirebilirler. Çok yaratıcı ve kıvrak zekâlıdırlar. Cazibeleri ve talihleri hep onlarladır.
Popülaritelerine rağmen, çok ciddiye alınmazlar. Yaramazlık doğalarında vardır ve bu çevreleri tarafından pek de hoş karşılanmaz.
Ellerinden her iş gelir. Yalnız bu başarıları onların şımarmasına ve kendilerini izole görmelerine sebep olabilir. Problem çözme yetenekleri oldukça iyidir ve geniş bir bilgi birikimine sahiptir.
Maymun Çin karakterlerinin en popüler ve sevilenlerindendir. Maymun hakkında sayısız hikâye vardır. Maymunun birçok gücü vardır ama bunları ancak erdemli birinin eşliğinde kullanırlar. Kendi inisiyatiflerine bırakıldığında kendi sonlarına neden olabilirler.

Horoz / gongji

22 Ocak 1909- 9 Şubat 1910(toprak)
8 Şubat 1921- 27 Ocak 1922(metal)
26 Ocak 1933- 13 Şubat 1934(su)
13 Şubat 1945- 1 Şubat 1946(odun)
31 Ocak 1957- 17 Şubat 1958(ateş)
17 Şubat 1969- 5 Şubat 1970(toprak)
5 Şubat 1981- 24 Ocak 1982(metal)
23 Ocak 1993- 9 Şubat 1994(su)

Bu burcun ünlüleri:
Confucius - Katherine Hepburn

Horoz maymunun karşıt burcudur ve “Yin”i temsil eder. Çoğu zaman agresif ve sabırsızlardır ve kaba olarak değerlendirilirler.
Dış görünümlerine çok önem verirler ve ayna önünde saatlerce zaman harcayabilirler. Kendilerine özgü stilleri vardır.
Horozlar sürekli bir şeyle meşguldürler; onları hantallıkla ala suçlayamazsınız. Bir sürü meziyetleri vardır ve hemen hemen tüm girimlerinde başarılı olurlar.
İyi birer dedektif, doktor, hemşire ve felaket tellalı olabilirler!
Çok idealistlerdir ve onlar gibi olmayanlara çok az toleransları vardır. Bazen bu meşguliyet fazlalığı yakın çevresini ihmal etmesine sebep olabilir.
Geleneksel olarak, açık sözlülüğün, doğruluğun ve kaba kuvvetin temsilcisidir.

Köpek / Gou

10 Şubat 1910- 29 Ocak 1911(metal)
28 Ocak 1922- 15 Şubat 1923(su)
14 Şubat 1934- 3 Şubat 1935(odun)
2 Şubat 1946- 21 Ocak 1947(ateş)
18 Şubat 1958- 7 Şubat 1959(toprak)
6 Şubat 1970- 26 Ocak 1971(metal)
25 Ocak 1982- 12 Şubat 1983(su)
10 Şubat 1994- 30 Ocak 1995(odun)

Bu burcu ünlüleri:
Winston Churchill - George Gershwin - Michael Jackson – Madonna

Köpekler dürüst, sadık ve içtendirler. Başkalarına yardımı severler. Kolayca arkadaşlık kurarlar ve genellikle uzun ömürlü olur. Zekidirler ve ayrıca iyi dinleyicilerdir.
Çalışkandırlar ve adaptasyon sorunları yoktur, ayrıca insanlar tarafından da kolay benimsenirler.
Ailesinin ve sevdiklerinin hayatı ve iyiliği söz konusu olunca çok koruyucudurlar. Çok üzerlerine gidilirse, ani tepkiler verebilirler. Ama kin tutmazlar, çabuk unutur ve affederler.
Çok aktiftirler ve çoğu sporu yaparlar. Cömert ve sadık olmalarına karşın romantik değildirler, bu yüzden eşlerinin anlayışlı olmaları gerekir.
Çin astrolojisinde, köpek ve domuz Aile Evi’nin temsilcileridir.

Domuz / Zhu

30 Ocak 1911- 12 Şubat 1912(metal)
16 Şubat 1923- 4 Şubat 1924(su)
4 Şubat 1935- 23 Ocak 1936(odun)
22 Ocak 1947- 9 Şubat 1948(ateş)
8 Şubat 1959- 27 Ocak 1960(toprak)
27 Ocak 1971- 14 Şubat 1972(metal)
13 Şubat 1983- 1 Şubat 1984(su)
31 Ocak 1994- 18 Şubat 1996(odun)

Bu burcun ünlüleri:
Woody Allen - Julie Andrews - Ronald Reagan -
Alfred Hitchcock - Steven Spielberg
12 burcun sonuncusu domuz tamamlayıcılığın simgesidir. Çok tutkulu değildirler ve emekliliklerini iple çekerler.
Amerikan inanışının aksine Çin astrolojisinde, domuz çok sevilen ve üretici bir hayvandır. Evcildirler ve ailelerine çok düşkündürler. Domuzlar içtenliği, saflığı, toleransı ve şerefi temsil eder.
Her şeyi doğru yapmak isterler ve bitmek bilmeyen bir iyi niyete sahiptirler.
Hemen herkesle çok iyi geçinirler ve geniş bir arkadaş çevresine sahiptirler.
İş hayatında da çok başarılıdırlar. Başladıkları işi mutlaka bitirirler.

2014 AĞAÇ AT YILI BU SENE ÇİN YENİ YILI 31OCAK’TA KARŞILIYOR… Çiftçi takvimi, ya da diğer adıyla Hsia takvimi olarak anılan Çin takvimi, sadece geçen zamanı kaydeden bir araç değil, aynı zamanda güçlü bir öngörü sistemidir. “Kaderin Dört Sütunu” diye bilinen Çin astroloji yönteminde kişinin kaderi ve geleceği, doğum gününün Çin takvim formatına dönüştürülmesi ile
2013 SU YILAN YILI Çiftçi takvimi, ya da diğer adıyla Hsia takvimi olarak anılan Çin takvimi, sadece geçen zamanı kaydeden bir araç değil, aynı zamanda güçlü bir öngörü sistemidir. “Kaderin Dört Sütunu” diye bilinen meşhur Çin astroloji yönteminde kişinin kaderi ve geleceği, doğum gününün Çin takvimi formatına dönüştürülmesi ile okunur. Bu takvimin özelliği, zamanı belirten
TOP