Çin Dili

Çince

Çin'de ve çevresinde yaşayan 1 milyardan fazla kişi tarafından konuşulan binlerce ufak dilin tümüne birden verilen addır ve bunlar tek bir dil sayılırsa, dünyada en çok kullanıcısı olan dildir.
Dünyadaki her beş kişiden birinin anadili olarak konuştuğu Çince dili, tamamen ayrı birer dil olarak kabul edilebilecek kadar farklı 'dilcik'lerden oluşmuştur. Bu yüzden Çincenin bir dil değil, bir dil ailesi olduğu iddia edilir. 12 temel şiveden en çok kullanıcısı olanlar; Mandarin, Kantonca (Guangdong), Fujian (Hokkien) ve Hakkadır. En çok konuşulanı Mandarindir, ancak göçmen topululuklarında en çok Kantonca kullanılır. Bunun sebebi, göç eden Çinlilerin genelde güney kesimlerden olmasıdır.
Tüm bu farklılıklara rağmen, yazı dili Çince karakterler (漢字-Hanzi) neredeyse ortaktır. M.Ö. 3.yüzyıl'da ortaya çıkan ortak yazı dili, 20.Yüzyıl'da Mandarin dili esas alınarak yapılandırılmıştır.
Çince karakterler alfabeden farklı olarak ses belirtmek için kullanılmaz, bir tür resim yazısından türemiştir. Bu nedenle farklı dillerde değişik seslerle okunabilir; ancak anlam değişmez. Bu özelliği trafik işaretlerine benzetilebilir. Örneğin, DUR işareti farklı ülkelerde farklı şekillerde okunsa da (Stop, Halt, Arrete) anlamı hep aynıdır. Bu sayede, Çincenin yüzlerce farklı lehçesini konuşan Çinliler için tarih boyunca iletişimi kolaylaştıran bir araç olmuştur. Söz dizimi olarak Çinceden tamamen farklı dilleri konuşan Japonlar ve Koreliler ise temel gramer kurallarını öğrendikten sonra Çince Budist yazmalar gibi belgeleri okuyabilmişlerdir. Bu yönüyle Çince karakterler Uzakdoğu'da kültürel alışverişin temel taşıdır.

Çin'de 1956 yılından sonra Sadeleştirilmiş Karakterler kullanılmaya başlanmıştır. Buna karşılık Tayvan, Hong Kong ve Macau'da halen Geleneksel Karakterler kullanılmaktadır.
Mandarin, ya da Beifanghua (北方話; Hanyu Pinyin: Běifānghuàen çok konuşulan lehçesidir. Kuzey Çin'de konuşulan tüm lehçeler Mandarin olarak sınıflandırılmıştır. Ancak genelde Mandarin daha dar anlamıyla, Çin ve Tayvan'da resmi dil olarak kullanılan Standart Çince'ye (普通话,Putonghua/国语,Guoyu) işaret eder.

Diyalekt ve Tonlama

Diyalekt bir dilin özel varyasyonlarıdır; mesela İngilizcede İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi gibi.
Çince pek çok diyalektlere sahiptir. Çin’in uzun tarihinden dolayı bu diyalektler birbirlerinden o kadar farklılaşmışlardır ki farklı diyalektleri konuşan insanlar birbirlerini anlamakta güçlük çekilmektedir, hatta anlayamamaktadır. Bu farklı diyalektler farklı dillermiş gibi algılanmaktadırlar. Fakat ortak tarih ve yazma sistemi (Çince karakterler) güçlü bir birleştirici etki yaratmaktadır.
Çin’de resmi olarak konuşulan dil MANDARIN ( Putonghua) dir. Dünyada Mandarin konuşan insan sayısı İngilizce konuşan insan sayısından daha fazladır. Kantonca daha çok Hong Kong’ta ve Güney eyaletlerde konuşulur. Tayvan’da ise Tayvanca ve Mandarin konuşulur. Daha pek çok diyalektler vardır.

Tonlama Nedir?

Çincede tonlar bir kelimenin telaffuzu için gerekli olan temel araçlardır. Eğer bir heceyi seslendirirken ses tonunuz yükselmesi gerektiği yerde düşüyorsa tamamen farklı bir heceyi telaffuz etmiş olursunuz. Böylece ifade etmek istediğinizden çok daha farklı bir şey ifade etmiş olursunuz. Tonlar önemlidir. Başlangıçta biraz zor gelse de başarmak gereklidir. Her hecenin 4 tonu bulunur:
1. Düz ton
2. Yükselen ton
3. Alçalıp yükselen ton
4. Düşen ton

Çince İsimler Nasıl Oluşur?

Çinde önce soyadı sonra adi yazılır. Mesela Çin lideri Jiang Zemin’in verilmiş ismi Zemin soyadı ise Jiang dir. Genellikle Çince soy isimler tek karakterden oluşur, fakat iki karakterden oluşan soy isimlerde mevcuttur. Çin’de pek çok ortak soyadı vardır. Pek çok insan ayni soyada sahiptir.
İsimlerin çoğu tek veya iki karakterden oluşur. Aileler çocukları için nadir ve yaratıcı isimleri seçerler. Standart isimleri vermekten kaçınırlar.
Mandarindeki 4 tonun vurgu tonları ile gösterimi.
Pinyin hakkında birkaç ipucu:
• Q İngilizcedeki “ch” gibi telaffuz edilir.
• X İngilizcedeki “sh” gibi telaffuz edilir.
• ZH “just” kelimesinde olduğu gibi “j” olarak telaffuz edilir.
• C “ts” gibi telaffuz edilir.
• IAN ise “yen” gibi telaffuz edilir. (mesela Tian’anmen Meydanı= Tyen en men meydanı gibi)

TOP