Çin Kitle İletişimi

Haber Ajansları

Çin'de iki haber ajansı bulunmaktadır - Xin-hua (Yeni Çin) Haber Ajansı ve Çin Haber Servisi.
Çin'in ulusal resmi haber ajansı olan Xinhua'nın genel müdürlüğü Beijing'dedir. Haber toplama ve hazırlama sistemi, üç kısımdan oluşmaktadır: genel müdürlük, iç bürolar ve dış bürolar. Çin'deki her eyalet (Tayvan dışında), özerk bölge ve merkezden idare edilen belediyede, Hong Kong ve Macao'da büroları vardır. Asya-Pasifik, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu bölge müdürlükleri sırasıyla Hong Kong, Mexico City, Nairobi ve Kahire'dedir. Doğrudan haber dağıtımı yapabilen bu bölge müdürlükleri dışında 100'ün üzerinde ülkede ve bölgede de bürolar bulunmaktadır.

 

 

 

Xinhua Haber Ajansı

Xinhua Haber Ajansı

Xinhua Haber Ajansı, büyük uluslararası haber ajanslarından biri olarak haber yayınlamak iÇin çok işlevli, çok kanallı, çok katmanlı ve çok yöntemli bir sisteme sahiptir, ülke iÇinde kendi hatları üzerinden ulusal ve yerel gazetelere, radyo ve TV kuruluşlarına; ülke dışında da Çince, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Portekizce lisanlarında olmak üzere bütün dünyadaki ülkelere sürekli haber hizmeti vermektedir. Ayrıca günlük olarak ekonomik bilgiler yayınlamakta ve kullanıcıların özel isteklerine göre haber resimleri ve Çince özel raporlar ve İngilizce haber yorum sunmaktadır. Şu anda ülke içinde ve dışında Xinhua'dan haber ve bilgi alan yaklaşık 5,000 abone bulunmaktadır ve ajans, 95 ülkenin haber ajansı ve bilgi kuruluşları ile haber değişimi anlaşmaları imzalamıştır.
Bilim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak Xinhua'nın teknolojisi modernleştirilmiştir. Metin ve resim hazırlama, ekonomik bilgi ve veri bulma dahil olmak üzere yaklaşık bir düzine bilgisayar bilgi hazırlama sistemi kurulmuştur ve yayın ağı, uydu yayınını kapsamaktadır.

Gazeteler

Çin'de ulusal ve yerel gazeteler bulunmaktadır. Komünist Parti ve kitle örgütlerinin denetimindeki gazeteler yanısıra ekonomik bilgi alanında uzmanlaşan gazeteler, köylü gazeteleri, bilim ve teknoloji konusundaki gazeteler, gençler veya çocuklar iÇin gazeteler ve genel okuyucuya hitap eden gazeteler bulunmaktadır. Komünist Parti ve kitle örgütlerinin denetimindeki gazeteler, ulusal gazete tirajında aslan payını almaktadır. Bazıları kapsamlı ekonomik bilgiler verirken daha spesifik olan öteki bazı gazeteler, piyasalar, reklam, işletme yönetimi, finans veya uluslararası ekonomi alanında bilgi vermektedir. Köylü gazeteleri ve bilim ve teknoloji hakkındaki gazeteler ise tarımsal kalkınma gereksinimlerine cevap vermektedir. Gençler ve çocuklara yönelik gazeteler, ders ve eğlenceyi birleştirerek okul ve okul
dışındaki yaşam konusunda bilgi vermekte, çocukluktan gençliğe geçiş döneminde gazete okuma alışkanlığı kazandırmaktadır. Genel okuyucuya hitap eden gazeteler sinema ve tiyatrolar, radyo ve TV prog
ramları, kültürel yaşam, spor ve sağlık, evlilik ve aile, gezi, fotoğraf ve güzel sanatlar, halk hikayeleri, sosyal hizmetler ve eğlence konuların da bilgi vermektedir. 1995'te ulusal ve eyalet veya eşdeğeri düzeyde 1,049 gazete yayınlanmaktaydı ve bunların toplam baskısı 17.89 milyardı.
Çin'deki başlıca ulusal gazeteler şöyledir: People's Daily - Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi organı, yurt dışı baskıları San Fransisco, New York, Paris, Tokyo ve Hong Kong'de basılmakta ve dağıtılmaktadır; Guangming Daily - büyük ölçüde bilim, eğitim, teori, edebiyat ve sanat içeriklidir; Daily Economic News - iç ekonomik kalkınmayı izler ve uluslararası ekonomik bilgiler verir; Liberation Army Daily - Merkezi Askeri Komisyon organı; ve ingilizce yayınlanan China Daily - Çin'in siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamı konusunda bilgi verir ve dünya haberleri, uluslararası ekonomi ve spor haberlerini yayınlar. Öteki ulusal gazeteler arasında Worker's Daily, China Youth Daily, Peasants' Daily, China Legal System, People's Political Consultative Conference News, Chinese Women News, Science and Technology Daily, Market News, China Sports News, Literary Gazete ve Health News bulunmaktadır.

 

Çin Uluslararası Radyosu

Radyo

1995'te Çin'de l ,202 radyo ve 746 orta ve kısa dalga verici ve röle istasyonu bulunuyordu. Merkezi Halk Yayın İstasyonu (CPBS), eyalet veya eşdeğeri düzeyde yayın yapan yerel radyo istasyonları ve bütün ülkedeki yayın istasyonları, ülke iÇindeki dinleyicilere hizmet vermektedir. Çin Uluslararası Radyosu (CRI), yabancı dinleyicilere yöneliktir.
Devlet denetimindeki CPBS, çoğu haber, özel ve eğlence programları olmak üzere yedi frekanstan günde ortalama 128 saatlik program yayınlamaktadır. Eyalet veya eşdeğer düzeydeki yerel radyo istasyonları, CPBS programları yanısıra kendi programlarını yerel dinleyicilere iletmektedir.
Çin Uluslararası Radyosu (daha önce Beijing Radyosu olarak bilinmekteydi), bütün dünyaya 43 lisanda yayın yapmaktadır. Programları genellikle haber, uluslararası konulara ilişkin yorumlar, Çin'e ilişkin özel programlar ve eğlence programlarından oluşmaktadır. Muhabirleri Tokyo, Bangkok, Ankara, Islamabad, New Delhi, Belgrad, Paris, Mexico, Washington, New York, Bonn, Moskova, Kahire, Harare, Sidney, Buenos Aires, Brüksel, Nairobi ve Hong Kong'da bulunmaktadır. 54 yabancı radyo istasyonu ile program yayın ilişkileri ve 16 yabancı radyo istasyonu ile uydu ile program yayını ilişkileri bulunmaktadır.

Televizyon

Televizyon, Çin'e oldukça geç gelmiş, ancak geldikten sonra da hızla gelişmiştir. Çin'in ilk televizyon istasyonu olan Beijing Televizyonu, 1958 yılında siyah beyaz yayına başlamış ve 1973'te renkli yayına geçmiştir. 1978 yılında adını Çin Merkez Televizyonu (CCTV) olarak değiştirmiştir. 1995 sonunda Çin'de 837 televizyon kuruluşu ile l,000 watt kapasitenin üzerinde l,205 yayın ve röle istasyonu bulunuyordu. Bütün eyaletlerdeki, merkezden idare edilen belediyelerdeki ve özerk bölgelerdeki televizyon istasyonları, CCTV programlarını yayınlamak üzere donatılmıştır ve CCTV, yerel televizyon istasyonlarından aldığı programları yayınlayabilmektedir.
Çin'in ulusal televizyon istasyonu olan CCTV, günde 138 saat yayın yapan sekiz kanala sahiptir. Birinci kanal genellikle haberphoenix tvyayınlayan kapsamlı bir kanaldır; ikinci kanal, ekonomik ve sosyal olaylar üzerinde; üçüncü kanalda opera ve müzik dahil olmak üzere eğlence üzerinde yoğunlaşmaktadır; dördüncü kanal, haberleri ve genel konulardaki programları birleştiren bir uluslararası kanaldır;  beşinci kanal bir spor kanalıdır; altıncı kanal sinema yayınlamaktadır; yedinci kanal çocuk programları ve tarım, savunma, bilim ve teknoloji konusundaki programları yayınlamaktadır; sekizinci kanal ise tamamen bir eğlence kanalıdır. Bu sekiz kanalın bütün programları, ülke iÇindeki mikrodalga ve uydu ağları ile yayınlanmaktadır. Dördüncü kanal bütün dünyaya yayın yaparken, diğer yedi kanal Çin'de izlenmektedir. Çin'deki en büyük ve en etkili televizyon kuruluşu olan CCTV, bütün eyaletler, belediyeler ve özerk bölgelerdeki TV kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır ve bütün dünyada 130'u aşkın ülke ve bölgedeki 250 TV kuruluşu 222 ile ilişkileri vardır.

Kitaplar ve Süreli Yayınlar

Kağıt ve baskı, ilk olarak Çin'de bulunmuştur ve kitap yayıncılığı ülkede uzun bir geçmişe sahiptir. M.Ö. 206'da Han Hanedanlığının kurulması ile 1911 'de Qing Hanedanının yıkılması arasında geçen 2000 yılı aşkın süre iÇinde Çin'de 181.700 kitap başlığı altında 2.367.00 wuan (modern kitap yayıncılığındaki bir cilde göre oldukça kısa bir metni içeren geleneksel bir cilt) halinde basılmıştır. 1950'lerin başında Merkezi Hükümet, bütün ülkede kitap basılmasını idare etmek üzere Basım İdaresini kurmuştur. Bundan kısa bir süre sonra merkezi düzeyde, eyalet ve eşdeğeri düzeyde yayınevleri yanısıra merkezi idarelerin denetimindeki kuruluşların işlettiği yayınevleri oluşturulmuştur. 1980'lerle birlikte kitap ve dergi basan yayinevleri mantar gibi çoğalmıştır. Günümüzde Çin'de 1995 yılında toplam 6.32 milyar adet basılan 101.000 kitabın ve toplam 2.34 milyar tirajlı 7,583 derginin basımını gerçekleştiren 563 yayinevi bulunmaktadır.
Çin'deki yayınevlerinin bir çoğu, belirli alanlarda uzmanlaşmaktadır. Merkezi düzeydeki büyük yayınevleri arasında politika, felsefe, ekonomi, tarih ve uluslararası konulardaki belge ve eserlerle akademik tezleri yayınlayan Halk Yayinevi; Çinli ve yabancı edebiyatçıların önemli eserlerini ve edebiyat kuramı konusundaki eserleri yayınlayan Halk Edebiyat Yayinevi; eski dönem Çin kitaplarını yeniden basan Çin Kitap Şirketi; felsefe ve sosyal bilimler ve referans kitaplarının Çince’ye ve öteki lisanlara çevirilerini yayınlayan Ticari Basimevi; Çin Ansiklopedisi ve Çin Ansiklopedik yıllığını yayınlayan Çin Ansiklopedisi Basimevi; güzel sanatlar ve fotoğraf albümlerini, sanat konusundaki eserleri, resim teknikleri konusundaki kitapları, yeni yıl resimlerini ve resimli hikaye kitaplarını basan Halk Güzel Sanatlar Yayınevi; modern ve geleneksel Çin sözlü ve enstrümental müziği konusundaki kitapları, yabancı müzik eserlerini, müzik konusundaki çevirileri ve yazıları yayınlayan Halk Müzik Basimevi; kültür eserleri ve arkeolojik kazılara ilişkin yazıları ve albümleri yayınlayan Kültürel Eserler Yayinevi; körler iÇin kabartma kitaplar yayınlayan Çin Kabartmalı Kitaplar Yayinevi; geleneksel suluboya blok baskı yöntemleri kullanarak eski resimlerin ve elyazmalarının taklitlerini basan Muhtesem Hazineler Stüdyosu (Rong-baozhai Stüdyosu); ve genellikle BM kuruluşları iÇin kitap derleyen, çeviren ve yayınlayan Çin Yabancı Çeviri Yayinevi bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak merkezi makamların denetimindeki çeşitli kuruluşların idare ettiği çok sayıdaki basımevi, bilim, sosyal bilimler, kömür madenciliği, haberleşme, metalürji, mimari, hafif sanayi, tarım, jeoloji, sağlık, spor ve haritacılık gibi uzmanlık alanlarında kitap ve eserlerin basımının gerçekleştirmektedir. İşçiler, askerler, gençlik, çocuklar, kadınlar, ulusal azınlıklar ve üniversite öğrencileri gibi farklı türdeki okuyucuların beğenisine hitap eden başka basımevleri kurulmuştur. Yabancı dillerdeki kitaplar ve dergiler, yedi kitap yayıncısı ve altı dergi yayıncısı tarafından çevrilmekte ve basılmaktadır: bir çok dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Japonca, Arapça, Portekizce ve İtalyanca dahil) Çin politikası, ekonomisi, hukuk sistemi, kültürü, eğitimi, dilbilimi, edebiyatı, sanatı, tarihi, coğrafyası, tıbbi ve sağlık sistemine ilişkin kitaplar yanısıra resimli albümler ve sözlükler yayınlayan Yabancı Diller Basimevi; İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça ve Arapça dillerinde çocuk kitapları ve resimli albümler yayınlayan Dolphin Books; ders kitapları, referans kitapları, öğretmen kitapları, tamamlayıcı okuma malzemeleri ve işitsel malzemeler dahil olmak üzere Çince dilinde eğitim malzemelerini yayınlayan Sinolingua; politika, ekonomi, toplum, tarih, kültür ve sanat konularında yabancı ve Çinli yazarların kitaplarını ve resimli albümlerini Çince ve yabancı dillerde yayınlayan New World Press; Çin kültürü, sanatı, tarihi ve turistik yerleri konusunda İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca dillerinde kitap, resimli albüm ve resimler yayınlayan Morning Glory Publishers; ingilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Japonca ve Arapça dahil olmak üzere çeşitli dillerde temel Çin politikaları, Çin'in durumu ve halkının yaşamı konusunda kitaplar yayınlayan New Star Publishers; Çin kültürü, ekonomisi, politikası ve halkının yaşamı konusunda İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Japonca, İspanyolca, Portekizce ve Arapça lisanlarında kitaplar yayınlayan China International Press; bir haftalık politika ve aktualite dergisi olan Beijing Review'u İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca dillerinde ve genel konuları içeren aylık China and Africa dergisini İngilizce ve Fransızca dillerinde yayınlayan Beijing Review Press; büyük formatlı resimli aylık dergi olan China Pictorial'ı (Çince People's Pictorial) Çince, Tibetçe, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca, Hinduca, Ispanyolca, Arapça, Swahilice, İtalyanca, Urduca ve Taice dillerinde yayınlayan China Pictorial Press; İngilizce ve Fransızca dillerinde üç ayda bir yayınlanan bir dergi olan Chinese Literatüre dergisini ve Panda Kitapları adı altında yayınlanan edebi eserleri yayınlayan Chinese Literatüre Press; Çin'in sosyalist yapılanması ve halkının yaşamı konusundaki bilgilere yer veren bir aylık dergi olan China Today'i Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Arapça dillerinde yayınlayan China Today Press; aylık People's China dergisini Japonca yayınlayan People's China Press; genel konulara yer veren aylık Esperanto dergisi El Popola Cinio'yu (Halkın Çininden) ve Esperanto dilinde kitaplar yayınlayan Chinese News Magazine Press.
The China International Book Trading Corporation, Çin'in, Çince ve yabancı dillerde yayınlanan kitapları, dergileri ve gazeteleri ihraç eden başlıca kuruluşudur.

TOP