FENG SHUI GRUP DERSLERİ

9 Haftalık bir eğitim süreci olup Online platform olan Zoom üzeriden her cumartesi 11:00 - 14:00 arasında gerçekleşecektir. Dersler kayıt altına alınıp öğrencilere kayıt gönderilmektedir.

Öğretmen: Ceren Gökşimal Sakin 

 

Yer: Zoom

 

Ders Günleri: Cumartesi 11:00 - 14:00

 

Ücret (kişi başı): 13.000 TL

 

Ders Tarihleri: 4 Mayıs 2024 - 29 Haziran 2024 

 

 

Temel Seviye - 1 Ders - 3 Saat

Bu modüle her seviyeden kişi katılabilir.

Feng Shui Felsefesine Giriş

• Feng Shui nedir? Hayatımıza etkileri nelerdir?

• Feng Shui kısa tarihçesi

• Chi

• Yin/Yang

• 5 Element

• Ba Gua Form Okulu – Pusula Okulu

• Çevresel faktörler

• Mimari faktörler

• Yapılması/ yapılmaması gerekenler

• Feng Shui akımları

• 8 Hane Okulu

 

Temel seviyede öğrenilmesi beklenilen:

Temel seviye üç saatlik tek bir ders olmasına karşın hiç bilmediğimiz Çin kültürünü biraz öğrenmeye başlamak ve bu kültürün Feng Shui’ye nasıl etki ettiğini öğrenmek. Feng Shui’nin temellerinde oturan beş element ve yin yang enerjilerini öğrenmek.

------------------------------------------------------------------------------------

İleri Seviye - 4 Ders - 12 Saat 

Bu Modülü almak için birinci modülü bitirmek şarttır.

• Uçan Yıldızlar

• Yıldızlar ve kişiler ile elementleri

• Çin Takvimi

• Zaman Döngüleri

• Evde/İş yerinde orta nokta bulma

• Luo Shu Karesi

• Feng Shui haritası nasıl çıkarılır?

• Evin yönü nasıl bulunur?

• Dağ ve Su

• Evin uçan yıldızları nasıl yerleştirilir?

• Feng Shui Tedavileri nedir?

• HoTo

• Çizim Becerileri

 

 İleri Seviyede Öğrenilmesi Beklenilen:

İleri seviyede Feng shui haritasının nasıl çıkarılacağı, çizim becerileri ve özellikle Uçan Yıldızlar Teoremi üzerinde bolca çalışacağız. Bu Feng Shui uzmanı olmak için başlangıç seviyesi olup, Feng Shui hakkında neredeyse tüm bilgileri aldığınız çok yoğun bir program olacaktır. 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Profesyonel Seviye - 4 Ders - 12 Saat 

Bu modülü almak için birinci ve ikinci modülü bitirmek şarttır.

• Senelik Etkileşimler

• 2024 Ejderha yılının ana hatları

• Senelik ve aylık uçan yıldızları hesaplama

• Uçan yıldızların mekana etkileri Yıllık Sorunlu Yönler

• Grand Duke

• Sui Po

• 5 Sarı Yıkım

• 3 Yıkıcı Güç

• Mevcut tablo ile senelik yıldızların etkileşimleri Çözüm Yaratma

• Senelik etkilere çözümler

• Uğurlu objeler Çin Astrolojisi’ne Giriş

• Mekan ile kişinin uyumu / Kua

 

Profesyonel seviyede öğrenilmesi beklenilen:

Bu seviyede öğrenciler Feng Shui haritası çıkartabilir, yıllık enerjileri hesaplayıp haritaya oturtabilir ve ev/ofisde yaşayanlar için yorum yapabilir noktasına gelinecektir. Tabiki de pratiğe bağlı olarak kişi ilerleme gösterecektir ve öğrenciler Feng shui uzmanı olmak için tüm bilgileri almış bulunacaktır.

 

 

FENG SHUI NEDİR?

 
 
Feng Shui terimi gerçek anlamıyla Rüzgar ve Su demektir. Antik Çin bilgisine göre çevreyi anlatma şeklidir ve çevrenin insanlar üzerinde bereket ve şans olarak etkisini araştıran bir çalışmadır.
Bu bilgi 6000 yıllık, ilkel insanlara kadar dayanır. İlkel insanların zor hava şartlarından ve yırtıcı hayvanlardan nasıl en iyi şekilde barınıp, suya ve yiyeceklere nasıl yakın olduklarını inceleyen bir felsefedir. Tüm bu bilgiler doğru konumlanıp, dağı ve suyu en güvenli şekilde konumlandırmayı ve en verimli şekilde yaşamayı kapsar. Zamanla bu bilgi kozmoloji, yıldızların etkisi, yönler, zaman değişimi, ve görünmeyen doğal güçler şeklinde daha soyut bilgilerle de birleşerek insanların mutluluğunu ve bereketini arttırmıştır. Bu bilginin orjinalinde “Kan Yu” yani cennet ve toprak bilgisi yatmaktadır. Bu bilgi ve uygulama Çin kültürü, İmparatorlar, asiller, ve sıradan insanlar tarafından evlerini ve atalarının mezarlarını belirlemek için kullanılmaktadır.
 
M.S. 250 yıllarında, “Kwok Po” adlı bir bilim adamı “Defin Kitabı” adlı bir kitap yazmıştır. Bu kitapta atalarını gömmek için en bereketli dağ ve su koşullarını tarif etmiştir. Atalarını gömdüklerin yerlerin yüksek enerjisinin yaşayan akrabalarını çok etkilediğine inanılır. Hatta şu cümle ile bunu anlatamaktadır; “Rüzgar ile dağıtılan ejderhanın enerjisi, su sınırında durdurulur.” Bu cümle “rüzgar” ve “su” kelimelerinin bereketinden bahsetmektedir. Bu o kadar çok önem taşımaya başlar ki sonunda Feng Shui yani Rüzgar ve Su olarak bu öğreti bilinmeye başlanır.
Kwok Po’nun yorumuna göre; bereketli ya da doğal güçler ejderha tarafından taşınır, bu dağın enerjisidir. Bir yerin iyi bir yer olup olmadığına iki kriterle karar verilir. Birincisi, rüzgara karşı yaşam alanı çok iyi korunmalıdır, çünkü güçlü bir rüzgar yaşam enerjisini alıp götürebilir. Dolayısıyla, yaşam enerjisi dört yönden korunmalıdır ki yaşam enerjisi içerde barınabilsin. İyi bir Feng Shui “koltuğa” benzetilir; arkada evi koruyacak yüksek bir dağ ve iki yanda ise Ejderha kolu ile Kaplan kolu olarak iki muhafız bulunmalıdır. İkinci, olarak önde de bir dağ bulunmalıdır ama hepsinden daha alçak, sanki bir masa gibi durmalıdır.
Bu şekilde yerleşim alanı en iyi şekilde güçlü enerjilerden korunmakta ve ejderhanın durup kaldığı yer olacaktır. Eğer ejderha durmayıp gidiyorsa, yaşam enerjisini de beraberinde götürecektir. İşte bu yüzden sizi rüzgardan koruyacak güzel bir barınak olmasının yanı sıra suya da sınırı olmalıdır ki ejderha orda barınabilsin.
 
İşte bu yüzden Feng Shui yani Rüzgar ve Su, esas kriter olarak evlerde, mezarlarda hatta şehirlerde belirlenmektedir.

 
Feng Shui’nin Kısa tarihçesi
 
Feng Shui çok eski bir bilgidir. 6000 yıl önce bir arkeolog Çin’de bu bilgiye rastlamıştır. Yeşil ejderha’nın solda beyaz kaplanın da sağda olduğu resimler bulunmasıyla, Feng Shui’nin bu tarihlerde de uygulandığı görülmüştür.
Feng Shui tarihi hakkında bahsederken, Sarı İmparatorun magnetik pusulayı bulmasından bahsederiz (M.Ö. 2700). Çin efsanelerine göre, Sarı İmparator, Çin uygarlığının o zaman yaşadığı Sarı Nehir’de, çok önemli bir savaşçıymış ve etrafta onları fethetmeye çalışan diğer kabileleri püskürtmüş. Bir savaşta, düşmanları büyücü olan bir kabile reisiymiş. Büyücü, çok kuvvetli bir sis yaratarak yeri göğü karartmış ve Sarı İmparator ile ordusu bu sisin içinde hapsolmuşlar. Çıkış yolu bulamayan Sarı İmparator, “Dokuzuncu Cenettin Tanrıçası” adlı öğretmeninin tavsiyesine uymuş. Öğretmeni, Sarı İmparatora magnetik pusulayı yapmayı öğretmiş, bu sayede yoğun sisten kurtulmuşlar ve düşmanlarını yenmişler.
Pusulanın icatı dışında, Feng Shui, bir çok antik bilgi, öğreti ve filozofiyi içinde barındırmaktadır. Feng Shui tarihine baktığımızda; Yin-Yang, Beş temel element, Sekiz trigram gibi önemli temel bilgilerin doğuşunu görmekteyiz. Bu bilgiler Sarı İmparator’dan da önce gelmekte olabilirler. Örneğin, Sekiz trigram sistemi, doğal güçleri sembolize ederken yin yang felsefesi ile birleşmektedir, Fu Hsi tarafından M.Ö. 4500’lerde icat edildiği söylenmektedir.
 
Savaşan Devletler zamanında (M.Ö. 500) beş element bilgisi kumandanlar ve asiller arasında çok popülermiş. Qin Hanedanlığının ilk İmparatoru (M.Ö. 220) beş element inanırıdır. Söylenilene göre, bayrağına siyah rengi veren (Su elementi) kişidir çünkü hanedanlığının metal elementitarafından hayat verilen olduğuna inanırmış. Metal elementi ise bir önceki Chou İmparatorudur rengi de bu yüzden beyazdır.
 
Feng Shui pratiğinin ilk önemli yazıtı olan “Defin kitabı” Kwok Po tarafından M.S. 250’li yıllarda yazılmıştır. Bu kitapta gelecek nesillerin en bereketli şekilde yaşaması için ataları en iyi yere defnetmeyi tarif etmektedir. Bu kitaptaki en ünlü cümle “Rüzgar ile dağıtılan ejderhanın enerjisi, su sınırında durdurulur”. Rüzgar ve Su anlamına geldiğine inanılan Feng Shui kelimeleri aslen bu cümleden doğmaktadır. Han Hanedanlığından (M.Ö.206 – M.S.220) itibaren Feng Shui konusu çok popüler bir konu olup, Çin asilleri tarafından yaşam alanlarında (Yang Evler) ve mezarlarında (Yin Evler) kullanılmıştır. 
TOP