KURSLAR İÇİN MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı            : Çin Eğitim Dil ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Adresi             : Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cd. No.7 / 4 Kadıköy İstanbul/Türkiye

Telefon           : 0216 888 85 86

E-posta            : info@cinkultur.com

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:

www.cinkultur.com web sitesi üzerindeki online formda veya elle doldurulmuştur.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ:

Hizmetin türü, satış bedeli, ödeme şekli seçilen hizmet  www.cinkultur.com web sitesi üzerindeki online formda doldurularak belirtildiği gibidir.

 

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER:

5.1- ALICI, Madde 4’ te belirtilen sözleşme konusu ürünün ve/veya hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda, telefonda veya yüz yüze görüşerek gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- Sözleşme konusu hizmet, ALICI’dan başka bir kişi tarafından kullanılamaz. Özel derslerde eğitim için planlanan bitiş sürenin 1/4 ü oranında uzatılabilir. Öğrenci katılamayacağı dersin bilgisini bir gün öncesinden bildirmekle yükümlüdür. Bildirilmeyen dersler işlenmiş sayılır ve ödenmiş olan ücretten düşülür.  

5.3- Hizmet ifa süresi başlamadan en az 15 gün öncesine kadar ALICI ücret iadesi talep edebilir. ALICI hizmet İfa süresinin başlangıç tarihinden önceki 15 günden kısa bir sürede veya başladıktan sonra ödeme yönteminin (online, havale,eft, nakit vb.) ne olduğuna bakılmaksızın ücret iadesi talep edemez.  

5.4- Kayıt işleminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.

5.5- İşbu sözleşme, ALICI tarafından www.cinkultur.com web sitesi üzerindeki online formda belirtilen "Satış sözleşmesini onaylıyorum" bölümünün işaretlenmesi veya sözleşme metnine atacağı ıslak imza ile geçerlilik kazanır.

5.6- Online eğitimler sırasında herhangi bir video kaydı kurum tarafından yapılmaz. Öğrencilere gönderilmez. Öğrencinin bu konuda bir talebi olamaz. 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI / İPTAL:

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği“nin 15. maddesinin “ğ” bendinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” ve “h” nolu bendinde belirtilen “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” cayma hakkının kullanılamayacağı durumları gösterir. Ayrıca; 4077 sayılı kanun gereği, basılı ürünler (kitap, defter, dergi vb.), yazılım programları cayma hakkının geçerli olmadığı ürünlerdir.

ALICI’nın www.cinkultur.com , www.cinkulturmarket.com , nakit ödeme veya eft-havale yöntemleri ile satın aldığı eğitim(ler) basılı materyal içerse de içermese de, ALICI bunlarda cayma hakkını kullanamayacağını kabul eder.

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER :

7.1- SATICI ile ALICI arasında kayıt esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri ALICI tarafından okunmuş ve kabul ederek onaylanmıştır.

7.2- Hizmetin ifasını engelleyen deprem, sel, yangın, sis, fırtına ve her türlü hava koşullarından, hastalık, grev, terör, savaş ve savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, veya öngörülemez teknik kusurlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan SATICI sorumlu değildir.

 

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde, İstanbul MAHKEMELERİ yetkilidir.

 

 

TOP