Shuttlecock Kulübü

Shuttlecock TarihçeSHUTTLECOCK SPORU NEDİR?

Shuttlecock sporu birçok ülkede müsabakaları düzenlenen Çin menşeli bir spordur. Dünya çapında yaygınlaşmakta olan bu spor her yıl yeni ülkelerin eklenmesi ile geniş şampiyonaların düzenlendiği bir spor dalı durumuna gelmektedir.

 

Shuttlecock sporunun kısa tarihçesi: Kayıtlar, Shuttlecock'un sporunun kökeninin Çin Han Hanedanlığı'na kadar uzandığını göstermektedir. (MÖ 206 - MS 220). Tang Hanedanlığı döneminde de spor dalı olarak yapıldığı bilinmektedir (618-907). Ming Hanedanlığı döneminde ise (1368-1644), resmi müsabakaları yapılmıştır. Qing Hanedanlığı'nda (1644-1911), shuttlecock, hem teknik hem de tekme beceriler açısından doruk noktasına ulaştı. 

 

ETKİNLİK OLARAK SHUTTLECOCK

Shuttlecock bir spor karşılaşması olmakla birlikte sporcu olmayanların da rahatlıkla oynayabilecekleri sosyal bir etkinliktir. Özel kıyafet ve ekipman gerekmeden açık ve kapalı her türlü alanda bireysel ve toplu olarak da oynanabilen bir oyun özelliği taşımaktadır.

Bireysel olarak topu sektirerek oynanabilen oyun grup halinde ise ister file ile ister filesiz oynanabilmektedir. Topu yere düşürmemenin hedeflendiği oyunda grup halinde vey takımlar oluşturularak oynanabilmektedir. Puan veya eleme yöntemi ile oyun daha eğlenceli bir oyundur. Sosyal ve bedensel gelişimi artıran bu oyunlar durağan bir hayat yaşayan toplumumuz için kardiyo açısından da faydalar sağlamaktadır. Sosyalleşmeyi de artıran shuttlecock oyunu çocuklar arasında da arkadaşlık ilişkilerini geliştiren bir özelliğe sahiptir. 

 

 

 

BİR SPOR OLARAK SHUTTLECOCK

Uluslararası bir spor dalı olan Shuttlecock’un birçok ülkede ulusal ve uluslararası turnuvaları düzenlenmektedir. Shuttlecock kulüpleri altyapıları ile yeni sporcular yetiştirmektedir. Devlet okulları ve özel kurumlarda da eğitimleri verilen Shuttlecock her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır.

 

 

 

 

SHUTTLECOCK EĞİTİMLERİ

Sporcu, Antrenör ve Hakem Eğitimleri: Yapılmış olan anlaşmalarla sporcu, antrenör ve hakem eğitimleri hem Türkiye’de hem de Çin’de düzenlenecektir. Eğitimler için Çin’den uzman antrenörler getirilerek Türkiye’de birçok spor salonunda eğitimler düzenlenerek sporcular yetiştirilecektir. Yetiştirilen sporcu, antrenör ve hakemler ihtiyaç duyulan spor salonlarında görevlendirilecektir.

ORGANİZASYONLAR

Turnuvalar: Şehir, bölge, Türkiye ve uluslararası turnuvalar düzenlenecektir. 
Şenlikler: Profesyonel sporcu olmayan vatandaşlarımız için parklar, uygun meydanlar
 gibi alanlarda şenlikler düzenlenecektir. Düzenlenen şenliklerde çeşitli aktiviteler de düzenlenebilecektir.

 

 

TÜRK – ÇİN KÜLTÜR DERNEĞİ

Türk – Çin Kültür Derneği Çin merkezli Uluslararası Shuttlecock Federasyonu ve Çin Spor Bakanlığı tarafından Shuttlecock sporunun Türkiye’deki Sporcu, hakem ve antrenör eğitimleri, müsabaka ve turnuva organizasyonları, ekipman satışı ve üretimi gibi konuların tamamında tek yetkili olarak yetkilendirilmiştir. 

 

 

 

SHUTTLECOCK SPORUNUN BEDENSEL VE SOSYAL FAYDALARI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre sağlık bireyin bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik halidir.

Performansı artırma, fiziksel uygunluğu ve sağlık durumunu geliştirme gibi amaçlarla planlanarak yapılan hareketlere egzersiz denir. Beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik kurallarla çevrili rekabete dayalı etkinliğe spor denir. Fiziksel aktivite ise enerji tüketimi ile sonuçlanan herhangi bir vücut hareketidir. Sadece egzersiz ve sporu değil, ev işleri gibi günlük aktiviteleri de içerir. Shuttlecock, hem günlük yaşamda yapılabilen bir egzersiz olması, hem de müsabakaları olan bir spor dalı olması açısından değerli bir fiziksel aktivite olarak ele alınabilir.

WHO raporuna göre yetersiz fiziksel aktiviteye sahip insanların ölüm riski %20-30 oranında daha fazladır ve yetersiz fiziksel aktivite, küresel mortalite için dördüncü önde gelen risk faktörü olarak tespit edilmiştir. Düzenli fiziksel aktivite ise kalp hastalıkları, şeker hastalığı, meme kanseri ve kolon kanseri riskini azaltır.  Ayrıca felç, yüksek tansiyon ve depresyon riskini azaltır. Vücudun enerji dengesini sağlamada ve kilo kontrolünde önemlidir.

Düzenli fiziksel aktivitenin farklı yaş gruplarındaki etkilerine -keskin sınırlarla ayrılmamakla birlikte- bakacak olursak; çocukluk döneminde büyüme ve gelişmeye yardımcı olur, iyi alışkanlıklar kazandırır, okul başarısını artırır. Ergenlik döneminde karakter gelişimine olumlu katkı yapar, madde bağımlılığından uzaklaştırır, arkadaşlığın sürdürüldüğü eğlenceli bir ortam yaratır, kemik mineral yoğunluğunu artırır, kilo kontrolünü sağlar. Yetişkinlik döneminde daha zinde bir vücut sağlar, fiziksel ve zihinsel hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Yaşlılık döneminde ise sağlıklı yaşlanmayı sağlar.

Fiziksel aktiviteyi shuttlecock özelinde ele alacak olursak, hem ekstremitelerdeki (kollar ve bacaklar) iskelet kaslarının, hem de postürü (vücudun duruş pozisyonu) sağlayan iskelet kaslarının izotonik olarak kasıldığı aerobik bir egzersizdir. Yukarıda bahsedilen faydalara ek olarak, zamanla kasların dayanıklılığını artırır, eklemlerin esnekliğini sağlar, gözden ve iç kulaktan gelen duyusal verileri yorumlayarak motor hareketlerin planlama ve zamanlamasını yapma ve eşzamanlı olarak hareket süresince dengeyi koruma kabiliyetlerini geliştirir. Bu da odaklanma, koordinasyon kurma ve hareket çevikliğini artırır.

Bu verilerden hareketle shuttlecock sporunun sağlığın her üç komponentine de (bedensel, ruhsal ve sosyal) olumlu yönde katkı sağladığını söyleyebiliriz.

Shuttlecock sporu gerek spor hayatı gerekse sosyal hayatta  iletişimi artıran önemli bir spor dalıdır.

ADr. Hilal Adil

TOP